• 2019-09-17

  Sammenlign kompensation her

  Advokathjælp efter ferien?

  De fleste mennesker har heldigvis mulighed for at tage på en større og længere ferie hvert år og i langt de fleste tilfælde er ferien en stor succes. Man kommer hjem med mange nye indtryk og opladede batterier i krop og sjæl.

  Det sker dog af og til, at ferien ikke går helt som forventet og i nogle tilfælde kan man ligefrem blive nødt til at kontakte en advokat for at få løst problemet, når man er kommet hjem.

  Hvordan finder man en advokat?

  De færreste mennesker har en fast advokat, da det heldigvis er sjældent, man har brug for en sådan. Når man så pludselig skal bruge en advokat, hvad gør man så? Skal man spørge familie og venner? Kan man stole på deres anbefalinger? Fordi advokaten var god i en sag om en hushandel i Odense, eller udarbejdelse af skøde, er han så også god til en sag om en færdselsulykke i Thailand?

  I stedet for selv at skulle bruge tid på at lede efter en advokat, så er det langt nemmere at få interesserede advokater til at komme til dig! Løsningen er konceptet ”Få 3 tilbud”, der fungerer på denne måde:

  • Du indtaster en beskrivelse af dit problem i en nem onlineformular og sender den ind til Ageras.
  • Hos Ageras bliver din sag læst igennem og muligvis tager de kontakt til dig, hvis der er noget i beskrivelsen, der er uklart eller hvis der mangler relevante oplysninger.
  • Herefter udsendes din advokatsag til et stort netværk af interesserede advokatkontorer – primært i nærheden af, hvor du selv bor.
  • De første 3 advokatkontorer, der er interesseret i at byde på sagen, modtager dine kontaktoplysninger og kontakter dig herefter selv med et tilbud på sagen.
  • Når du har modtaget 3 tilbud, kan du frit vælge det tilbud, du synes bedst om ligesom du er velkommen til at afvise alle 3 tilbud.
  • Denne service er fuldstændig gratis og uforpligtende for dig.

  En advokat til andre typer af sager

  Det er naturligvis ikke kun i forbindelse med en rejse, at man kan bestille 3 gratis tilbud på advokathjælp – Uanset hvorfor du har brug for en advokat, kan du indhente 3 gratis advokattilbud. Det kunne f.eks. være ved en tvist om pensionsordninger.

  Efter Retsvirkningsloven § 16 b, stk. 1 udtager ægtefællerne ved skifte i anledning af separation, skilsmisse eller bosondring egne rimelige pensionsrettigheder forlods af fællesboet. Modsætningsvis følger det af bestemmelsens stk. 3, at øvrige ordninger indgår i delingen affællesboet. Det vanskelige led i disse regler er således at fastlægge. hvad der er rimelige pensionsordninger. Den forlods udtagelse kan principielt ske af alle typer ordninger uafhængig af »udbetalingsvilkår (engangs-, rate- eller løbende udbetaling mv.) og uanset, om pensionsopsparingen er obligatorisk eller frivillig, privat eller en arbejdsmarkedspensionsordning, en tjenestemandspension, ATP-ordning, indekskontrakt mv.

  Den forlods udtagelse skal imidlertid ikke omfatte de pensionslignende ordninger, der vil kunne realiseres på skiftet uden skattemæssige konsekvenser. Sådanne ordninger skal derfor - i modsætning til tilfælde, hvor der skiftes i anledning af førstafdødes død - indgå i fællesboet ved skiftet. Udvalget anså alle sædvanlige arbejdsmarkedspensioner for rimelige.

  En pensionsgivende kapitalpension

  Ved afgørelsen U 20l2.l075 antoges, at en kapitalpension i PKA, der var opnået ved, at et løntillæg til en tjenestemand var blevet pensionsgivende, var en rimelig pension, der kunne udtages sammen med tjenestemandspensionen. Derimod var en yderligere kapitalpension ikke en rimelig pension i den forstand, at den kunne udtages forlods. Det rimelige er imidlertid ikke altid sædvanligt. Efter udvalgets opfattelse gælder det for selvstændige erhvervsdrivende. Det gælder endvidere for visse andre erhvervsgrupper, fx piloter, balletdansere, sangere og lignende. Selv om disse grupper måtte have nogle i forhold til andre grupper atypiske pensionsordninger, vil de kunne udtages forlods, hvis de må anses for rimelige under hensyn til vedkommendes økonomiske situation og forventede pensioneringstidspunkt.  Favorit flyerstatningsbureau
  Meget erfaring og mange sager
  Højeste udbetalingsprocent:77%
  Fremragende bruger-anmeldelser
  Salær for retssag
  Trustpilot:
  Trustpilot score
  Score: 9.6 / 10
  500 anmeldelser
  Erstatninger:
  Op til 1500km: 1.450
  1500-3500 km : 2.325
  Over 3500 km : 3.485
  Såfremt sagen sendes i retten, falder erstatningen med ca 38%.
  Meget erfaring og mange sager
  Udbetalingsprocent:70%
  Rigtig mange fremragende bruger-anmeldelser
  Trustpilot:
  Trustpilot score
  Score: 9.3 / 10
  2011 anmeldelser
  Erstatninger:
  Op til 1500km: 1.302
  1500-3500 km : 2.086
  Over 3500 km : 3.129
  Samme erstatning uanset om sagen sendes i retten.
  Intet salær for ekstra-udgifter
  Udbetalingsprocent :69%
  Rigtig mange fremragende bruger-anmeldelser
  Flyforsinkelse.dk har ført over 10.000 rettsager mod flyselskaber!
  Trustpilot:
  Trustpilot score
  Score: 9.4 / 10
  3779 anmeldelser
  Erstatninger:
  Op til 1500km: 1.280
  1500-3500 km : 2.048
  Over 3500 km : 3.072
  Samme erstatning uanset om sagen sendes i retten.
  Meget erfaring og mange sager
  Høj udbetalingsprocent:75%
  Færre fremragende bruger-anmeldelser
  Salær for ekstra-udgifter
  Salær for retssag
  Trustpilot:
  Trustpilot score
  Score: 9.0 / 10
  1440 anmeldelser
  Erstatninger:
  Op til 1500km: 1.396
  1500-3500 km : 2.234
  Over 3500 km : 3.351
  Betydeligt ekstra-gebyr hvis sagen sendes i retten.