• Gør-det-selv Flyforsinkelse Erstatning


  Hermed en gør-det-selv guide til hvordan, du kan hente erstatningen og spare salæret til "erstatning-bureauerne", som tager ca. 25%i salær.

  1. Er du berettiget til erstatning?

  Du kan have krav på erstatning, såfremt flyforsinkelse opfylder disse 3 hovedkriterier:
  • Du er mere end 3 timer forsinket ved ankomst til slut-destinationen.
  • Start- eller slutdestination er indenfor EU.
  • Forsinkelsen skyldtes ikke usædvanlige omstændigheder.

  Der er naturligvis undtagelser til disse hovedregler, og du kan læse mere om dette her: ”Kriterier for erstatning ved flyforsinkelse”. Især ”usædvanlige eller ekstraordinære omstændigheder” benyttes ofte af flyselskaberne for at undgå, at udbetale erstatning.

  Usædvanlige eller ekstraordinære omstændigheder

  Flyselskaberne forsøger at undgå at udbetale erstatning med henvisning til ex. uforudsete tekniske problemer, mv. Denne begrundelse er prøvet flere gange ved domstolene, og her har de forsinkede passagerer ofte opnået erstatning.

  De begrundelser der typisk undtager flyselskabet fra erstatningspligten er ex. strejker og dårligt vejr. Men det er vigtigt, at du indhenter en erklæring fra flyselskabet ifb forsinkelsen (om muligt), sådan at du kan benytet denne ved en sag.

  Hvis du mener din forsinkelse lever op til kravene ovenfor, skal du først samle den nødvendige dokumentation:

  2. Dokumentation for forsinkelse og udgifter

  Sørg for, at samle alle de nødvendige bilag og dokumenter, så du ikke skal processen forfra pga manglende dokumentation. Her en liste med de bilag og dokumenter du skal bruge:
  • Flybillet eller bekræftet reservation for alle passagerer som du klager på vegne af.
  • Erklæringer eller forklaringer fra flyselskabet vedr forsinkelsen.
  • Kvitteringer for udgifter du ønsker refunderet. Husk her, at du kan få refunderet udgifter til mad & drikke, overnatning og transport.
  • Underskrevne fuldmagter for de passagerer du klager på vegne af.
  • Navne og adresser på alle passagerer.
  • Evt. bankoplysninger til udbetalingen.
  Du kan benytte trafikstyrelsens fuldmagtsskabelon som inspiration til hvordan fuldmagten kan se ud.
  Nu er du klar til, at sende en klage til flyselskabet:

  3. Send klage til flyselskabet

  Du har samlet al materialet, men hvor skal det sendes hen? Vi har listet de største flyselskabers klageadgange nedenfor:
  Når klagen er indsendt, og du har modtaget bekræftelse herpå, skal du vente alt fra 1-2 dage op til 2 måneder, før flyselskabet har behandlet din klage. Dit krav forældes først efter 3 år, så du har god tid. Hvis flyselskabet vælger ikke at udbetale erstatning, eller blot ignorerer din henvendelse i mere end 2 måneder, kan du vælge at gå videre med din klage til Trafikstyrelsen.

  4. Send klage til trafikstyrelsen

  Stadig ingen erstatning? -Såfremt flyselskabet ikke vil udbetale erstatningen, og du fortsat mener du er berettiget, kan du indsende en klage til Trafikstyrelsen. Du har jo samlet al materialet, og udrustet med NemId, kan du let oprette en klage her: Flypassager.dk - opret klage.
  Husk at du skal indsende klagen til det EU /EØS- land hvorfra flyafgangen afgik med forsinkelse. Så hvis du fløj fra ex. London til København, så skal du indsende klagen til den britiske luftfartsmyndighed. Læs mere her: Rette klagemyndighed.

  5. Domstolene

  Selvom luftfartsmyndighederne har givet dig medhold, er det ingen sikkerhed for, at du reelt modtager erstatningen. Selvom der efterhånden er en ret klar retspraksis på området, forsøger visse flyselskaber fortsat, at undgå at udbetale erstatning. Du bør nu kontakte en advokat med henblik på stævne flyselskabet - alternativt overdrage kravet til et specialiseret bureau med fokus på, at indhente erstatninger fra flyselskaber. Du kan se en liste over de største af slagsen i Danmark her : flyforsinkelse erstatnings-bureauer. Den kommer også her:
 • Favorit
  Meget erfaring og mange sager
  Høj udbetalingsprocent:70%
  Rigtig mange fremragende bruger-anmeldelser
  Trustpilot:
  Trustpilot score
  Score: 9.6 / 10
  1189 anmeldelser
  Erstatninger:
  Op til 1500km: 1.302
  1500-3500 km : 2.086
  Over 3500 km : 3.129
  Samme erstatning uanset om sagen sendes i retten.
 • Meget erfaring og mange sager
  Høj udbetalingsprocent:78%
  Få men fremragende bruger-anmeldelser
  Trustpilot:
  Trustpilot score
  Score: 9.4 / 10
  101 anmeldelser
  Erstatninger:
  Op til 1500km: 1.450
  1500-3500 km : 2.325
  Over 3500 km : 3.485
  Såfremt sagen sendes i retten, falder erstatningen med ca 38%
 • Meget erfaring og mange sager
  Medium udbetalingsprocent :69%
  Rigtig mange fremragende bruger-anmeldelser
  Trustpilot:
  Trustpilot score
  Score: 9.3 / 10
  2493 anmeldelser
  Erstatninger:
  Op til 1500km: 1.280
  1500-3500 km : 2.048
  Over 3500 km : 3.072
  Samme erstatning uanset om sagen sendes i retten.
 • Meget erfaring og mange sager
  Høj udbetalingsprocent:75%
  Mange fremragende bruger-anmeldelser
  Trustpilot:
  Trustpilot score
  Score: 9.2 / 10
  1063 anmeldelser
  Erstatninger:
  Op til 1500km: 1.396
  1500-3500 km : 2.234
  Over 3500 km : 3.351
  Betydeligt ekstra-gebyr hvis sagen sendes i retten.


 • Held og lykke!