• Ekstraordinære omstændigheder


  Har du oplevet flyforsinkelse eller dit fly blev aflyst og flyselskabet nægter at betale kompensation med henvisning til “ekstraordinære omstændigheder”?

  Men hvad er ”en ekstraordinær omstændighed”, og i hvilke tilfælde gælder den?


  I forhold til EU261 kan flyselskabet kun holdes ansvarligt for de situationer, hvor de har kontrol over. Når en forsinkelse eller aflysning skyldes en ekstraordinær omstændighed, er årsagen til afbrydelsen uden for flyselskabets magt og kontrol.

  Det hævdes også, at flyselskabet ikke kunne have forudsagt eller forhindret forsinkelsen eller aflysningen, selv når alle rimelige foranstaltninger blev truffet.

  ”Ekstraordinære omstændigheder” er et juridisk begreb, som er blevet vurderet og defineret af domstole på tværs af EU. Ofte forveksles en ekstraordinær omstændighed og en omstændighed, der ikke er flyets “fejl”.

  Flyselskabet skal bevise, at forsinkelsen/aflysningen fandt sted på grund af ”ekstraordinære omstændigheder” ellers skal de betale dig kompensation. Flykompensationen skal vurderes i hvert enkelt tilfælde.

  Her er nogle eksempler på omstændigheder, der kan betragtes som ekstraordinære:

  • Uforudsete sikkerhedsproblemer: en skjult fabrikationsmangel eller skader på luftfartøjet som følge af sabotage- eller terrorhandlinger,
  • Politisk situation,
  • Overbelastning af lufthavn som følge af dårligt vejr,
  • Flyvekontroltjenestes restriktioner (Air Traffic Control): ATC sætter begrænsninger for, hvor mange fly der må lande eller letter fra lufthavnen på et bestemt tidspunkt,
  • Strejke af en tredjepart, bl.a. lufthavnspersonale,
  • Medicinsk nødsituation: hvis en passager bliver syg under en flyvning, og flyvningen skal foretage en nødlanding.

  Følgende årsager kan ikke anses for ”ekstraordinære omstændigheder”:

  • Tekniske fejl, som følger af manglende vedligeholdelse,
  • Sammenstød mellem en mobil boardingtrappe og et luftfartøj,
  • Besætningsmedlems sygdom,
  • ”Vilde strejke” eller en opfordring til boykot fra flyselskabets medarbejdere,
  • Vejrforhold på en tidligere afgang ikke altid udgør en ekstraordinær omstændighed,
  • Birdstrike (kollisioner mellem fugle og fly) ikke automatisk udgør en ekstraordinær omstændighed, men skal vurderes i hvert enkelt tilfælde.