• Ekstraordinære omstændigheder


  Usædvanlige eller ekstraordinære omstændigheder er forhold uden for flyselskabets kontrol, som betyder, at flyselskaberne ikke er forpligtede til at udbetale kompensation for forsinkelsen eller aflysningen.

  Ved flyforsinkelser eller flyaflysninger bruger en del flyselskaber fortsat udtrykket:"…forårsaget af ekstraordinære omstændigheder uden for vores kontrol...", som undskyldning - også selvom årsagen til flyaflysningen eller flyforsinkelsen hverken var usædvanlig eller ekstraordinær.

  I disse tilfælde bør flyselskabet stævnes ved retten, så du får den kompensation, som du har ret til.

  For eksempel kan meget få tekniske problemer lovligt bruges som afvisningsgrundlag, når et krav vurderes af et flyselskab. EU-domstolen (EUCJ) fastslog i en præcedensskabende dom afsagt medio september 2015, at pludseligt opståede tekniske problemer hverken er usædvanlige eller ekstraordinære, så en forsinkelse eller aflysning forårsaget af et pludseligt opstået tekniske problem kan også udløse kompensation fra flyselskabet.

  Kun tekniske problemer opstået grundet fabrikationsfejl, sabotage eller terror kan anses for ekstraordinære.

  Af usædvanlige eller ekstraordinære omstændigheder kan nævnes:

  • Ekstreme og meget dårlige vejrforhold
  • Naturkatastrofer
  • Birdstrike
  • Strejke hos f.eks. lufthavns- eller security personalet.
  • Alle former for krig, sabotage, terror og trusler om terror.