• EC 261/2004


  EU Forordning nr. 261 fra 2004 (EC 261/2004) trådte i kraft i 2005, og har siden dannet grundlag for flypassagerers rettigheder ved flyforsinkelse, aflysning og nægtet boarding. Forordningen skal følges af alle EU-medlemslande.

  I 2012 fastslog EU-domstolen (EUCJ) ved en banebrydende dom, at alle flypassagerer, som har været forsinket med mindst 3 timer, udover assistance, også har ret til økonomisk kompensation.
  Forordningen understreger, at flyselskaber ikke er forpligtet til at udbetale kompensation, hvis en aflysning eller forsinkelse skyldes usædvanlige eller ekstraordinære omstændigheder uden for flyselskabets kontrol. Netop denne dels fortolkning er dog stadig under diskussion.

  Der er siden forordningens ikrafttræden og dommen i 2012 blevet afsagt adskillelige betydningsfulde domme mod flyselskaberne, som kontinuerligt skaber præcedens og ofte styrker flypassagerernes rettigheder. Blandt andet fastslog EUCJ i en dom medio september 2015, at pludseligt opstået tekniske problemer ikke kan anses som usædvanlige eller ekstraordinære omstændigheder.

  Ulempen ved de mange domme er dog, at det fortsat bliver sværere og sværere for såvel passager som for flyselskaber at gennemskue reglerne for kompensation. Det bliver derfor oftere og oftere nødvendigt med juridisk assistance i disse erstatningssager.
  Du kan læse hele forordningen her: EC 261/2004.