• Relevante domme omkring erstatning og flyforsinkelser


  Jeg har lavet en gennemgang af relevante flyforsinkelse-domme afsagt af hhv. EU domstolen, såvel som den danske Højesteret og Landsretter.
  Siden er under udarbejdelse.

  Wallentin-Hermann v Alitalia—Linee Aeree Italiane SpA (C-549/07) fra 2008

  Dommen handler om flyaflysning, og fortolkning af "ekstraordinære omstændigheder". Dommen specificerede fortolkningen af begrebet noget, i hvert fald så langt, at flyselskaberne ikke længere kunne benytte tekniske problemer som en generel ansvarsfritagende årsag for aflysninger. Flyselskabet skal kunne bevise, at det tekniske problem var uden for deres konkrete kontrol.

  Sturgeon v Condor (C-402/07) & Bock v Air France(C432/07) fra 2009

  Dommene præciserede at flyforsinkelser over 3 timer også udløser erstatning - på linje med flyaflysninger. Fortolkningen af "tekniske problemer" som ansvarsfritagende årsag for en forsinkelse, blev også indsnævret: "unless that problem stems from events which, by their nature or origin, are not inherent in the normal exercise of the activity of the air carrier concerned and are beyond its actual control". Tekniske problem opstået som følge af et flyselskab almindelige brug af flyene - dvs at tekniske problemer relateret til vedligholdelse og slid - frigører ikke flyselskaberne for ansvar. Sturgeon-dommen blev bekræftet af 2 senere domme i 2012: Nelson v Deutsche Lufthansa AG and R (TUI Travel, British Airways, easyjet and IATA) v Civil Aviation Authority.

  Denise McDonagh v Ryanair Ltd (C-12/11) fra 2013

  Dommen handlede om naturkatastrofer, det islandske vulkan udbrud i 2010, og hvorvidt den udgjorde "ekstraordinære omstændigheder", sådan at flyselskaberne slap udenom, at skulle udbetale erstatninger til de mange strandede passagerer. Domstolen gav flyselskaberne medhold mht erstatninger, men flyselskaberne slap ikke udenom at skulle hjælpe passagerne i øvrigt the obligation to provide care to air passengers laid down in those provisions must be complied with, and the validity of those provisions is not affected - selv ved vulkanudbrud der generelt påvirker flytrafikken.

  Germanwings GmbH v. Ronny Henning (C-452/13) fra 2014

  Dommen definerede "ankomsttidspunkt" som værende det tidspunkt hvor fly-dørene er åbnet og passagererne kan forlade flyet. Så det er ikke nok at flyet er landet.

  C. van der Lans v KLM (C-257/14 fra 2015)

  "Ekstraordinære omstændigheder" blev nok en gang skærpet ift bruge heraf ved teknsike problemer. I dommen anerkendtes tekniske problemer som uventede, men at disse fejl fortsat ligger indenfor det forventelige når man driver et flyselskab. Udgangspunktet fremover er derfor, at tekniske problemer ikke kan betragtes som ekstraordinære omstændigheder. Her et link til dommen: c257/14

  Primera Air Scandinavia A/S mod Laila Andersen og Emil Roth Mathiesen

  Flyforsinkelse på over 9 timer udløste erstatning til flypassagererne. Forsinkelsen skyldtes en teknisk fejl ved 2 kontakter der viser stillingen af flyets flaps. Boeing havde tidligere udsendt service bulletiner vedr disse fejl, og anvist mulige udbedringer. Primera havde modtaget disse og besluttet ikke at følge anvisningerne, hvorfor Retten dømte Primera til at udbetale erstatning. Disse teknsike fejl kunne ikke anses for en "usædvanlig omstændighed", allerede fordi der ikke var tale om et uforudset sikkerhedsproblem.á Læs dommen her: Sag 39/2015

  SAS mod A-Y

  Flyforsinkelse på over 3 timer udløste ikkeerstatning til flypassagererne. Forsinkelsen skyldtes dårligt vejr og flyet måtte undlade at lande planmæssigt i Washintgon og Højesteret fandt, at det var usædvanlige omstændigheder, der førte til, at flyet landede i Philadelphia den 12. september 2013, og at også forsinkelsen af flyafgangen fra København til Washington den følgende dag var forårsaget af usædvanlige omstændigheder. Læs dommen her: Sag 214/2016

  Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S mod Tina Vestmark Pedersen m.fl. fra 23-01-2018

  Flyselskab havde fratrukket kompensation allerede udbetalt til passagerer af rejsearrangør, i den erstatning flyselskabet skulle betale til for flyforsinkelsen. Højesteret mente, at flypassagererne ville blive over-kompenseret ifald flyselskabet skulle betale den fulde erstatnig oveni i den erstatning passagererne allerede havde modtaget. Læs dommen her: Sag 106/2017

  Kompensationskrav for spædbarn (BS 50S-4377/2016) 2017

  Passageren havde bekræftet reservationen, som var accepteret og registreret af rejsearrangøren og undtagelsen vedrørende nedsat billetpris ikke fandt anvendelse i forbindelse med køb af billet til børn under 2 år. Flyselskabet blev dømt til at betale flykompensation til et barn under 2 år.

  Forsinkelse grundet vejrforholdene ved tidligere fly (BS 50S-1494/2015) fra 2015

  Vejrforhold på en tidligere afgang ikke udgør ekstraordinære omstændigheder for en efterfølgende afgang, hvorfor flyselskabet er forpligtet at betale kompensation.