• Persondatapolitik


  Vi har procedurer for indsamling, opbevaring, opdatering, sletning og videregivelse af persondata. Vi indsamler kun relevante for sagen oplysninger. Personoplysninger opbevares udelukkende i det tidsrum, det er nødvendigt, for at opfylde det formål, de er indhentet til. Virksomheden sikrer, at personoplysninger behandles sikkert gennem tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

  Beskyttelse af dine persondata har vores højeste prioritet og derfor har vi vedtaget denne Persondata Politik, der beskriver, hvordan vi behandler dine Persondata i overensstemmelse med EU’s regler for beskyttelse af persondata (GDPR). På denne side kan du læse om, hvilke personoplysninger vi indsamler, med hvilket formål og hvordan vi behandler dit data. Du kan også læse, hvordan du får indsigt i og gør indsigelser mod data, der omhandler dig.

  Vi indhenter disse typer af Persondata

  • Navn.
  • Adresse.
  • Telefonnummer.
  • E-mail.
  • Booking-number/E-billet/Boardingkort.
  • Rejseplan.
  • Evt.Kvitteringer på ekstraudgifter.
  • Fuldmagt.
  • Eventuel korrespondance med flyselskab.
  • Bankoplysninger - kun i forbindelse med udbetaling af kompensation.
  Følgende oplysninger hentes kun såfremt det er påkrævet i den enkelte sag:
  • Billed-ID - kræves af enkelte flyselskaber.
  • CPR-nummer, kun hvis sagen skal sendes til retten.

  Formål med indsamling af personoplysninger.

  Formålet med indsamlingen af dine personoplysninger, er at indhente fly kompensation fra det respektive flyselskab på dine vegne. De ovennævnte oplysninger påkrævet fra henholdsvis flyselskaber, trafikstyrelser, advokater og domstole, for at kunne behandle din sag.

  Behandlingsprincipper.

  Dit persondata bliver behandlet i overensstemmelse med EU's regler for beskyttelse af persondata, der trådte i kraft den 25. maj 2018. Vores behandling af Persondata, anses som en biaktivitet. Dine personoplysninger bruges udelukkende til det formål, hvortil de er indsamlet, og opbevares kun så længe det er nødvendigt for dette formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med formålet. Persondata skal behandles ud fra et princip om integritet og fortrolighed, hvilket vil sige, at de skal behandles på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed for Persondata. Når din sag afsluttes, gemmer vi dine data i yderligere 12 måneder, såfremt der opstår begivenheder eller spørgsmål i forbindelse med din sag. Herefter vil de fleste af vores oplysninger fra din sag blive slettet.

  Videregivelse til tredjepart.

  Der videregives ikke Persondata til sociale netværk. For at kunne indhente kompensation på dine vegne, er det nødvendigt at videregive dine personoplysninger til det flyselskab, dit krav er rettet imod. Hvis flyselskabet ikke accepterer kravet om kompensation, kan det blive nødvendigt, også at dele dine personoplysninger med domstole, trafikstyrelser og vores advokater. Vi sender kun data ud af landet, hvis det bliver nødvendigt for at kunne behandle din sag. I det tilfælde vil der kun være tale om lande, hvor EU-forordning Nr. 261/2004 finder anvendelse.

  Hvis det flyselskab, som dit krav er rettet imod, befinder sig udenfor EU, vil vi være nødt til at dele nogle af dine personoplysninger med dem. Vi deler kun de oplysninger, der er nødvendige for, at indhente din kompensation.

  Vi vil ikke videregive dit persondata til nogen tredjepart, medmindre det er en af ovennævnte aktører eller en af vores samarbejdspartnere. Disse partnere inkluderer Trustpilot, der hjælper med at indsamle anmeldelser fra vores klienter, og Zendesk, der hjælper med at foretage emailkommunikation og kundesupport.

  Vi anvender ekstern virksomhed til at foretage den tekniske drift af Flyjura.dk. Denne virksomhed fungerer som databehandler i forhold til de Persondata, som vi er dataansvarlige for. Databehandleren handler alene ifølge EU-persondataforordningen fra d. 25. maj 2018.

  Indsigt og indvendinger mod dataindsamling.

  Det følger af databeskyttelsesforordningens artikel 21, at den registrerede til enhver tid har ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine Persondata.

  Hvis det data, som vi har om dig, ikke er korrekt eller på nogen måde er misvisende, har du ret til at trække dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger tilbage. Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, før din sag er afsluttet, vil vi muligvis opkræve at betaling for sagsomkostninger, som det fremgår af vores handelsbetingelser.

  Indsigelse mod behandlingen eller tilbagetrække dit samtykke kan du gøre ved at skrive til info@flyjura.dk. Ved anmodning herom, vil vi ligeledes informere vores partnere

  vis du ønsker at gøre indsigelser mod Flyjura.dk vedrørende behandling af dit persondata, kan du indgive en klage til den ledende tilsynsmyndighed, hvilket i Danmark er Datatilsynet.

  Kontakt:

  Dataansvarlig (DPO): Joacim Graff
  Flyjura.dk ApS
  CVR-nr. 30819985
  Borupvang 3
  2750 Ballerup
  Danmark
  info@flyjura.dk
  Telefon: 71965454